SOCIALT

Sociala medier kräver eftertanke och skötsel

Var, vad, när, hur ofta och varför? En förutsättning för att lyckas på sociala medier är att ha en långsiktig strategi och målsättning. Vilka vill ni nå? Har ni en budget? Vem ansvarar för vilken kanal? Uthållighet och frekvens är viktiga förutsättningar för att lyckas.

Oanade spridningsmöjligheter

Återanvänd det du har. Bra texter på hemsidan, blogginlägg och även delar av nyhetsbrev är perfekt material att publicera och sprida i de sociala kanalerna. Det är när du utnyttjar den fulla potentialen alla kanaler som content marketing blir lönsamt.