SOCIALT

Sociala medier kräver eftertanke och skötsel 

När jag i min roll som marknadschef började arbeta med sociala medier insåg jag inte hur mycket arbete det krävde. Varje inlägg ska ha lika hög kvalitet som vilken annan annons som helst. Du ju gör inte en halvsida i Dagens Industri på en kafferast. Det är lätt att prioritera bort sociala medier efter ett tag. Tiden räcker helt enkelt inte till.

Långsiktighet och strategi

Var, vad, när, hur ofta och varför? En förutsättning för att lyckas på sociala medier är att ha en strategi och målsättning. Vilka vill ni nå? Har ni en budget? Vem ansvarar för vilken kanal? Uthållighet och frekvens är viktiga förutsättningar för att lyckas.

Oanade spridningsmöjligheter

Återanvänd det du har. Bra texter på hemsidan, blogginlägg och även delar av nyhetsbrev är perfekt material att publicera och sprida i de sociala kanalerna. Det är när du utnyttjar den fulla potentialen alla kanaler som content marketing blir lönsamt.